W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Polityka prywatności

Dane Osobowe

Firma Media Team Interactive sp. z o.o. (zwana dalej MTI) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności swoich użytkowników i klientów.

Podczas korzystania z serwisu, a w szczególności przy rejestrowaniu się w serwisie oraz przy subskrypcji newslettera, możesz zostać poproszony o podanie swojego adresu e-mail oraz innych danych. Podany przez Państwa adres e-mail oraz inne dane osobowe jest nam niezbędny do prawidłowego przesyłania Państwu odpowiedzi na zapytania z formularza rejestracyjnego, przesyłania newslettera oraz informacji dotyczących serwisu lub zgodnych z profilem działania MTI. Dane osobowe zbieramy od Państwa wyłącznie w celu realizacji, optymalizacji usług, dla celów informacyjnych, technicznych, marketingowych, a także w celach statystycznych.

Dane osobowe oraz inne dane użytkowników serwisów internetowych zebrane przez nas, przetwarzamy w sposób zgodny z celem dla jakiego zostały zebrane, w tym z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia. Podobnie dane osobowe powierzone nam przez naszych klientów są przetwarzane zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

MTI przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników serwisów internetowych oraz danych powierzonych przez naszych klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania tych danych.

Baza Danych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników i klientów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom wysokiego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników i danych klientów, zgodnie z przepisami rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz.1024).

Nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników lub Klientów chyba, że dzieje się to za wyraźną ich zgodą lub na życzenie użytkownika lub Klienta lub na podstawie przepisów prawa (w tym na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego).

Cookies

MTI używa w swojej działalności plików zwanych cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.

Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania informacji osobom, których dane kontaktowe posiadamy, a które zgodziły się na założenia polityki prywatności związane z funkcjonowaniem Serwisu i serwisów pośrednich (np. zmiany w funkcjonowaniu), jak również inne informacje niekomercyjne. Każdy użytkownik może wyrazić prawo sprzeciwu wobec takim działaniom.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez użytkowników

Każdy użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelka korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: MTI | Media Team Interactive Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa.

Zmiany w Polityce Prywatności

Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. MTI deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.