W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Słownik

A

Above the fold- treści wyświetlane w górnej części strony www, widoczne po załadowaniu w przeglądarce, bez konieczności przewijania.
Adres internetowy- pozwala na odszukanie konkretnej strony internetowej poprzez jego kliknięcie bądź wpisanie go do okna przeglądarki.
Adres IP- unikalny adres nadany urządzeniu w celu jego identyfikacji w sieci. Wyróżnić można adres IP dynamiczny- zmienny oraz statyczny- niezmienny.
Adresy testowe- lista subskrybentów zawierająca testowe adresy e-mail.
Agencja Interaktywna- agencja reklamowa świadcząca usługi w zakresie marketingu internetowego i kreacji wizerunku firm i produktów.
Application Program Interface (API)- określony zespół reguł w jaki programy komunikują się między sobą.
Application service provider - (ASP)- umożliwia korzystaniu z aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, nie trzeba instalować aplikacji na swoim komputerze, utrzymywana jest ona na zabezpieczonych serwerach.
Atak DoS- polega na przeciążeniu systemu bądź strony www poprzez wysyłanie zbyt dużej ilości danych w cele jego zablokowania.
Autoresponder- automatyczna odpowiedź o z góry ustalonej treści na wiadomość odbiorcy.

B

B2B- skrót od angielskich słów Business to Business, używany do określenia relacji między dwoma firmami.
B2C- skrót od angielskich słów Business to Client, Używany do określenia relacji między firmą a konsumentem.
Baza adresów e-mail- patrz Lista odbiorców
Blokada- blokowanie wiadomości przez dostawcę poczty elektronicznej na podstawie np. adresu IP lub nazwy domeny w celu uniknięcia niechcianych wiadomości.
Blokada odbiorców- lista adresów e-mail na które nie mogą być wysyłane wiadomości.

C

Call to action- zwykle ma formę graficznego przycisku który wskazuje użytkownikowi co powinien teraz zrobić.
Cecha subskrybenta- cecha behawioralna czy demograficzna danego odbiorcy np. adres, wiek, zainteresowania.
Click- through rate (CTR)- metoda mierzenia efektu internetowej kampanii reklamowej jak również kampanii mailingowej; wyraża procentowy udział kliknięć w reklamę w stosunku do liczby jej wyświetleń.
Conversion rate (CR)- wskaźnik efektywności kampanii wyrażony procentowym udziałem liczby dokonanych zakupów po kliknięci w link w wiadomości w stosunku do liczby kliknięć ogółem.
CPA (Cost per Action)- forma rozliczania za internetową kampanie reklamową w której płaci się za wykonane przez klientów akcje np. wypełnienie formularza, dokonanie zakupu.
CPC (Cost per Click)- forma rozliczania za internetową kampanie reklamową w której płaci się za wykonane przez klientów kliknięcia w link czy baner.
CPM- forma rozliczania za internetową kampanie reklamową w której płaci się za 1000 wyświetleń jednostki reklamowej.
CPO (Cost per Order)- )- forma rozliczania za internetową kampanie reklamową w której płaci się za złożone przez klientów zamówienia.
CRM- (ang. customer relationship management) zbiór narzędzi i procedur służących zarządzaniu relacjami z klientami.
Czarna lista nadawców- spis nadawców od których wiadomości nie są akceptowane przez program pocztowy.
Czarna lista odbiorców- lista adresów e-mail które nie będą dodane do listy odbiorców.

D

Deduplikacja- eliminowanie powtarzających się adresów e-mail z listy odbiorców
DKIM- (ang. DomainKeys Identified Mail) system służący zabezpieczeniu adresu e-mail przed podszyciem się pod niego innej domeny.
DNS- serwery tłumaczące nazwy domen na adres IP.
Dodanie do listy odbiorców- dodanie do listy odbiorców adresu e-mail dzięki wypełnienie przez klienta formularza, zgłoszenie chęci dodania do listy przez odpowiedź na e-mail twórcy listy itp.
Domena adresu e-mail- element adresu e-mail znajdujący się po znaku @.
Dostarczone maile- wiadomości które prawdopodobnie dotarły do adresatów gdyż nie zostały odrzucone przez serwer odbiorczy.
Double Opt- In- typ zapisu do listy subskrybentów wymagający potwierdzenia chęci otrzymywania wiadomości.

E

Email marketing-forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca do komunikacji z klientami pocztę elektroniczną.
Email potwierdzający- wiadomość wysyłana do nowego subskrybenta w celu potwierdzenia chęci zapisu do listy subskrybentów.

G

Geotargetowanie- kierowanie jednostek reklamowych do odbiorców z danego terytorium.

H

Higiena listy mailingowej- dbanie o poprawność danych dotyczących odbiorców; przedstawiona jest relacją zwrotów otrzymanych z wysyłek wiadomości do liczby odbiorców do których została wykonana wysyłka.

I

Ilość dostarczonych wiadomości- ilość wiadomości e-mail które dotarły do odbiorców nie uwzględniając wiadomości których wysłanie nie powiodło się lub otrzymano zwrotkę.
Ilość wysłanych wiadomości- ilość wiadomości e-mail wysłanych do odbiorców przez program.
IMAP- protokół pocztowy umożliwiający zarządzanie folderami pocztowymi.
Inbox Test- sprawdza czy wiadomość poprawnie wyświetla się w różnych programach pocztowych.

K

Klikający- liczba unikalnych odbiorców, którzy kliknęli w link znajdujący się w wiadomości, kolejne kliknięcia tego samego odbiorcy nie są liczone.
Kliknięcia- liczba zapisanych przez program kliknięć w link znajdujący się w wysłanych wiadomościach.
Klient poczty elektronicznej- program poczty elektronicznej służący użytkownikowi do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.
Komercyjny e-mail- wiadomość zawierająca reklamę wysłana w celu nakłonienia odbiorcy do przejścia na stronę reklamodawcy.
Konwersja- dokonanie przez odbiorcę wiadomości akcji której oczekuje nadawca np. wypełnienie formularza, dokonanie zakupu itp.

L

Landing pade- strona docelowa; strona internetowa na którą zostaje przeniesiony użytkownik po kliknięciu w link czy baner.
Lista odbiorców- baza zawierająca adresy e-mail odbiorców, którzy wyrazili chęć otrzymywania wiadomości od właściciela listy.

M

Maile transakcyjne- wiadomości wysyłane do użytkownika po dokonaniu przez niego określonej akcji np. zakupu.
Mailing- polega na przekazywaniu informacji poprzez wysyłanie wiadomości do odbiorców z listy subskrybentów.
Mailto- odsyłacz służący do podlinkowania adresu e-mail.
Marketing bezpośredni (direct marketing)- polega na przekazywaniu bezpośrednich komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych odbiorców w celu uzyskania bezpośrednie reakcji.
Martwy link- link który nie przenosi na żadną stronę internetową.
Mechanizm usunięcia z listy mailingowej- sposób, w jaki członek listy odbiorczej może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail.

N

Nagłówek wiadomości- zawiera dane na temat nadawcy, odbiorcy, temat i inne informacje dotyczące wiadomości.
Newsletter- wiadomość wysyłana do określonych odbiorców na temat np. nowych produktów lub promocji.
Niezamówiona korespondencja handlowa- nazywana jest spamem i są to niechciane wiadomości e-mail.

O

Odbicia- (ang. Bounces)- zawiadomienia o niedostarczeniu z jakiegoś powodu wiadomości do odbiorcy.
Odbicia miękkie- zawiadomienia o tymczasowych problemach z dostarczeniem wiadomości do odbiorcy spowodowanych np. przepełnieniem skrzynki odbiorczej czy zerwaniem połączenia.
Odbicia twarde- zawiadomienia o braku możliwości dostarczenia wiadomości do odbiorcy spowodowany np. niepoprawnym adresem, usunięciem adresu lub braku serwera.
Odbita wiadomość (zwrotka)- wiadomość informująca nadawcę dlaczego wysłana wiadomość nie może zostać dostarczona. Nie wszystkie programy pocztowe wysyłają zwrotki i nie zawsze informują o przyczynach nie dostarczenia wiadomości.
Odbiorca- użytkownik który wyraził chęć dodania do listy odbiorców np. przez wypełnienie formularza i otrzymywania wiadomości marketingowych.
Ograniczenie częstych wysyłek (ang. frequency capping)- umożliwia określenie maksymalnej liczby wiadomości wysłanych do danego subskrybenta w określonym przedziale czasu.
Okno podglądu- okno w programie pocztowym dające możliwość podglądu wiadomości bez jej otwierania.
Open rate (OR)- wskaźnik pokazujący procentowy udział otworzonych wiadomości w stosunku do liczby wysłanych e-maili.
Otwarcia- liczba zapisanych przez program otwarć wysłanych wiadomości.

P

Permission marketing- polega na przesyłaniu wiadomości marketingowych odbiorcy za jago przyzwoleniem i zgodnych z jego potrzebami.
Personalizacja- przesyłanie wiadomości w których podstawowe zwroty zastępuje się bardziej osobistymi informacjami uzyskanymi wcześniej od odbiorcy np. zwracanie się „Panie Adamie”.
PGP- program służący do szyfrowania wiadomości e-mail.
Phishing- wyłudzanie poufnych informacji przez podawanie się za instytucję lub osobę godną zaufania.
Piksel zliczający- służy do liczenia otwarć w kampaniach mailingowych, ma formę przezroczystego obrazka o wymiarach 1x1 piksela i jest wbudowany w stronę internetową.
Pole „OD”- pole zawierające informację na temat nadawcy- e-mail, nazwa.
Pole „Odpowiedz do”- pole zawierające adres e-mail na który zostanie przesłana odpowiedź.
Pole „Temat”- pole zawierające krótką informacje na temat treści wiadomości i zachęcające do jej przeczytania.
Polityka prywatności- ogólnie dostępny zbiór informacji na temat tego jak instytucja wykorzystuje zebrane informacje na potrzeby swojej działalności.
Przedrostek adresu e-mail- element adresu e-mail znajdujący się przed znakiem @.

R

Raport dostarczalności- raport uwzględniający miękkie i twarde odbicia oraz działania subskrybentów.
Rezygnacja z subskrypcji- usunięcie adresu e-mail z listy subskrybentów po kliknięciu w link rezygnacji przez odbiorcę.
ROI- wskaźnik zwrotu z inwestycji, pokazuje stosunek zysku netto do poniesionych nakładów.

S

Segement- adresy e-mail z danej grupy odbiorców spełniające określone warunki.
Selektywna rezygnacja z subskrypcji- rezygnacja z otrzymywania wiadomości tylko na wybrany temat.
Single Out- In- dodanie do listy odbiorców adresu e-mail bez dodatkowego potwierdzenia ze strony subskrybenta.
Skrzynka odbiorcza- folder w programie pocztowym do którego dostarczane są nowe wiadomości.
SMTP- protokół służący do wysyłania wiadomości między serwerami pocztowymi.
Spam- niechciane wiadomości marketingowe.
Spam Assassin- program służący sprawdzeniu czy wysyłana wiadomość nie będzie traktowana jako spam.
Spoofing- fałszowanie źródła wysłanej wiadomości.
Stopka- obszar na końcu wiadomości w którym znajdują się informacje na temat nadawcy.
Subskrybent- patrz Odbiorca
Śledzenie kliknięć- (ang. click tracking) - umożliwia rejestrowanie liczby kliknięć w linki zawarte w wiadomości e-mail.
Śledzenie otwarć- (ang. open tracking) - umożliwia rejestrowanie liczby otwarć wysłanych wiadomości email.

T

Tag- znacznik stosowany do klasyfikacji elementów tekstu.
Targetowanie behawioralne- podział odbiorców pod względem ich zachowania po otrzymaniu wiadomości np. otworzono wiadomość, kliknięto link.
Testy A/B – służą optymalizacji kampanie i polegają na wysyłaniu np. różniących się kreacji aby sprawdzić która jest bardziej efektywna.
Testy antyspamowe- służą sprawdzeniu czy wysyłana wiadomość nie będzie traktowana jako spam.
Treść dynamiczna (ang. dynamic content) – metoda różnicowania treści wiadomości email dzięki automatycznemu wstawianiu do szablonu wiadomości wskazanych fragmentów tekstu, na podstawie wartości określonych cech odbiorcy.

U

Unikalny identyfikator- kod służący identyfikacji np. produktu, odbiorcy, kreacji używany w programach do e-mail marketingu w celu zliczania np. otwarć czy kliknięć.
Unikalne kliknięcia- liczba zarejestrowanych przez program kliknięć w linki umieszczony w wiadomościach e-mail przez unikalnych odbiorców; jeżeli subskrybent kliknie ponownie w link w tej samej wiadomość, wskaźnik nie ulegnie zmianie.
Unikalne otwarcia (ang. unique opens) – liczba zarejestrowanych przez program otwarć wiadomości e-mail dokonanych przez unikalnych odbiorców; jeżeli subskrybent otworzy ponownie tą samą wiadomość, wskaźnik nie ulegnie zmianie.
Uwierzytelnienie wiadomości e-mail- służy rozpoznaniu nadawcy przychodzącej wiadomości i ograniczeniu spamu.

W

Wartość życiowa klienta (ang. Lifetime value) – średni zysk realizowany z każdego z pozyskanych odbiorców wiadomości w ciągu danego okresu czasu; wskaźnik ten zmienia się w czasie; wzrasta wraz z dobrym stopniem utrzymania odbiorców.
Wiadomości cykliczne- rodzaj wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie do danej grupy subskrybentów w określonych odstępach czasu.
Wiadomości seryjne- wiadomości o tej samej treści różniące się jedynie zawartością kluczowych pól.
Wiadomości transakcyjne- rodzaj automatycznie wysyłanej wiadomości e-mail przeznaczonej wyłącznie dla danego odbiorcy; przekazuje zwykle ważne informacje dla odbiorcy.
Wiadomość warunkowa (trigger) - rodzaj wiadomości e-mail wysyłanej do jednego odbiorcy, która jest wyzwalana automatycznie z chwilą spełnienia określonego warunku np. kliknięcie w link w uprzednio otrzymanej wiadomości.

Z

Załącznik- plik który jest dołączany do wiadomości.
Zapis do newslettera- proces w którym użytkownik wypełnia formularz zgłaszają chęć dołączenia do listy odbiorców.
Zgoda na wysyłanie informacji handlowych- potwierdzenie prze właściciela listy odbiorców bądź odbiorcę że adres e-mail został legalnie dodany do listy odbiorców.
Zmęczenie listy- występuje w sytuacji gdy wysyłanie zbyt dużej ilości wiadomości do jedne bazy w małym odstępie czasu powoduje wzrost rezygnacji z subskrypcji.
Zwrotka- patrz Odbita wiadomość.